Search

Akcijski plan za Makarsku kojom se ponosim

U nedjelju, 16. svibnja 2021. godine na lokalnim izborima za gradonačelnika i Gradsko vijeće Makarske birat ćemo smjer u kojem će se naš grad razvijati ne samo u naredne 4 godine, već kako će on izgledati i u daljoj budućnosti.


Moj tim za Gradsko vijeće i ja razvili smo izvediv Akcijski plan kojim ćemo u relativno kratkom roku podići kvalitetu života građana Makarske. Zato u nedjelju izađite na izbore i zaokružite broj 3 za gradonačelnika i broj 8 za Gradsko vijeće!AKCIJSKI PLAN možete vidjeti ovdje.