Search

Grad s kinom

KINO NIJE ZGRADA! KINO JE DOŽIVLJAJ. JE LI GRAD BEZ KINA UOPĆE GRAD?


Uspješni ljudi razmišljaju izvan zadanih okvira, traže nove i kreativne načine rješavanja starih problema. Makarska bez kina je već dugi niz godina problem za sve nas, a pogotovo za djecu i mlade koji nemaju taj „luksuz” da ih veliki ekran nasmije ili čak i malo rasplače u društvu prijatelja. Kino nije zgrada! Kino je doživljaj, prijateljstvo, mjesto gdje se kroz zabavu uče stvari. Moguće ga je organizirati! Mi ćemo u prvih godinu dana našeg mandata Makaranima dati kino.