Search

Peškera

U dogovoru sa strukom i građanima podignut ćemo prostor za nekoliko razina po pitanju doživljaja i sadržaja destinacije, a to onda samo otvara dodatne mogućnosti za sve.


Peškeru ćemo u dogovoru sa strukom i građanima urediti kao centar urbane prirode da na toj lokaciji stvorimo reprezentativan, turistički i ekološki održiv prostor. Peškera je NAŠA NOVA PRILIKA da transformiramo kompletan DOŽIVLJAJ DESTINACIJE i Makarsku prezentiramo u NOVOM SVJETLU!